top of page
Datový_zdroj_11_edited_edited_edited_edi

10 mesačný program 

Manželia  Igor Miháľ Mab Junga Miháľ

Celý program

222 €

222

Celý 10 - mesačný program

Platí do zrušení

na Moduloch Peniaze vo vzťahu a SPOLUTVORENIE v páre sa ešte pracuje

Chcem vstúpiť do objavovania vzťahov

Chcem prepísať staré kódy a vzorce, mojich vzťahov.

Vzťah je to najviac, čo v živote máme

Znovu obnoviť svoje spojenie s partnerom v rovnováhe.

Chcem žiť partnerský vzťah, ktorý vedome tvoríme spoločne.

Mesačný poplatok za kurz je 73 eur.

Ukážka programu

ukážka programu
bottom of page