top of page

náš príbeh Igor a Mab

Náš príbeh

Sme manželia, ktorí spolu 10 rokov objavujú, ako žiť spolu v pravde tak, aby pravda liečila a nezraňovala. Obaja sme pred týmto vzťahom prešli manželstvami, v ktorých sme žili rodové vzorce a doriešovali karmické záťaže. Do tohto vzťahu sme prišli s rozhodnutím, od začiatku vzťahu byť pravdiví, odhaľovať ilúzie a nedovoliť našim programom aby nás od seba odďaľovali. Rozhodli sme sa že byť vo vzťahu videní, počutí a milovaní je pre nás dôležitejšie, ako to či ostaneme spolu. To nám pomohlo neprenášať zodpovednosť za naše pocity na toho druhého. Pocitová komunikácia, ktorú prinášame a žijeme, je o tom že jeden druhého príjímame v tom čo prežíva, ale nenesieme zodpovednosť za pocity toho druhého. Táto sloboda nám umožňuje, komunikvať bez záťaže a tým pádom nachádzať riešenia, cesty, súlad v ktorom cítim spojenie našich duší. To je základom pre sexualitu, ktorá funguje dlhodobo, aj po vyprchaní prvotnej chémie vovzťahu. Sexulita je totiž odrazom psychologicko-emočného vzťahu v páre. Samozrejme niektoré emočné záťaže si do vzťahu prinášame uložené v tele z minulosti, avšak pravda, láska, prijatie a odhodlanie veci uzdravovať umožňuje liečiť témy prinesené do vzťahu.

 

S pármi pracujeme už niekoľko rokov, na individuálnych sedeniach aj živých párových aj nepárových seminároch.

Párom pomáhame zvedomiť to čo sa im vo vzťahu deje a spoločne nachádzame cesty ako opäť prehĺbiť spojenie. Na úrovni psychickej, emocionálnej aj fyzickej.

S láskou Igor a Mab

igor a mab
bottom of page